O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

_LOGO BOŽEJOV

Charakteristika Zemědělského obchodního družstva

 

Zemědělské obchodní družstvo Božejov hospodaří na výměře 1 369 hektarů zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímá plochu 1 050 hektarů. Průměrná nadmořská výška je 624 metrů, a to v rozmezí od 550 až 698 metrů nad mořem. Tuto výměru obhospodařuje 43 pracovníků. Pěstují se zde převážně obiloviny, řepka olejka, brambory a krmné plodiny, přičemž hlavním úkolem rostlinné výroby je zajistit krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. Ta zahrnuje především chov skotu v počtu 860 kusů, (z toho 340 dojnic). Převodní křížení na plemeno holštýn bylo zahájeno nížinným černostrakatým skotem a od roku 1990 pak moderním typem amerického holštýna. Užitkovost se pohybuje kolem 10 781 000 litrů mléka. Výživu dojnic pro nás zajišťuje firma SANO. Tato firma si náš podnik vybrala za referenční. Mnoho chovatelů z celé České republiky k nám jezdí, aby získali informace a zkušenosti. V roce 2008 jsme se zúčastnili výstavy skotu v Košeticích, kde jsme v kategorii starších krav obsadili první místo.

Dalším odvětvím je chov prasat se 48 prasnicemi základního stáda a výkrmem prasat až do porážkové hmotnosti. Dále vlastníme svá jatka, prodejnu masa a poskytujeme pracovníkům také závodní stravování. V prodejně prodáváme hovězí maso, a to maso z mladých býků, rovněž kvalitní vepřové libové maso a vepřové půlky.

ZOD Božejov se postupně zaměřilo na obměnu strojového parku, což se z velké části podařilo. V důsledku toho se navýšila produktivita práce, zkvalitnily se pracovní postupy a uspořily se také náklady na náhradní díly.

V roce 2013 jsme požádali o dotaci v rámci operačního programu Životní prostředí, a to pro projekt Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku. V rámci tohoto projektu jsme vybrali polonesený sedmiradličný pluh. Tento pluh vyvíjí minimální tlak na půdu, má otočný mechanismus, kde dva teleskopické válce plynule otáčejí pluh, má nastavení záběru prvního orebního tělesa a mnoho dalších možností. Druhým strojem je rozmetadlo chlévské mrvy o celkové hmotnosti 20 tun.

Celková investice bez DPH činí 2 880 000 Kč. Dotace pro nás činila 45 procent, v korunách jsme dostali 1 296 000 Kč. Oba stroje jsme začali používat v loňském roce.

Další využitá finanční pomoc na projekty operačního programu byla v roce 2005, a to na Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Byly zakoupeny dva stroje, a to vertikální krmný vůz TRIOMIX a senážovací vůz POTTINGER. Přiznaná podpora představovala dotaci 45 procent z ceny strojů.

Další finanční prostředky přicházejí formou přímých plateb (dotací). Zde je třeba zdůraznit, že zemědělství bez této pomoci by nebylo konkurenčně schopno přežít.

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

[/grid_12]