Zemědělské obchodní družstvo Božejov

Živočišná a rostlinná výroba

Vlastní
masna

Výroba
mléka

Kvalitní krmiva
pro skot

Živočišná výroba

Živočišná výroba patří k základům práce zemědělského družstva Božejov. Celoroční práce v rostlinné výrobě jsou zaměřeny primárně k výrobě kvalitních krmných plodin, které slouží jako základ pro náš skot.

Chováme 860 kusů skotu, z toho 330 dojných krav.

V průběhu fungování ZOD Božejov došlo k řadám úprav a rekonstrukcí, aby splňovaly nejmodernější nároky a legislativu pro chov a ustájení.

CHOV SKOTU | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

Chov skotu

ZOD Božejov se zabývá odchovem mladého dobytka a býků, pro které bylo vybudováno místo z bývalého teletníku. Aktuálně počet sčítá 860 kusů včetně dojnic.

CHOV DOJNIC | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

Chov dojnic

V našem zemědělském družstvu chováme 330 dojnic, o které je řádně postaráno. Samozřejmostí jsou prostorné stáje, volný pohyb a hygienická podestýlka.

CHOV PRASAT | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

Chov prasat

Veškerá chovaná prasata splňují podmínky české legislativy pro ustájení a technologii pro chov. Prasata jsou krmena krmnými plodinami, které jsou pěstovány v ZOD Božejov.

VLASTNÍ JATKA | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

vlastní jatka

V rámci živočišné výroby máme vlastní jatka (hovězí i vepřové), kde se zaměřujeme na porážku s následnou možností výkupu výsekového masa v naší masně.

Výroba mléka

Naše družstvo si zakládá na vysoké kvalitě mléka, které předchází prvotřídní starost o dojnice. Za tímto záměrem jsme v dubnu 2003 budovali moderní dojírnu a zahájili kompletní rekonstrukci objektů živočišné výroby.

Všechny stáje jsou dostatečně větrány a splňují nároky komfort život pro zvířata. O jejich čistotu se starají zkušení stájníci a ošetřovatelé.

Dnes se denní nadoj do mlékárny pohybuje kolem 9 000 litrů mléka. To se dováží do Žirovnice, kde se zpracovává pro výrobu mléčných produktů a balkánského sýra. Máme smlouvu s ALIMPEXEM FOOD Praha.

Prodej mléka | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov
Výroba mléka | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

Rostlinná výroba

V rámci zaměření se na rostlinnou výrobu pracujeme pouze na kvalitní půdě v nadmořské výšce od 550 až 698 metrů. Půdu o rozloze 1 369 hektarů aktuálně zaměstnává přes čtyřicet pracovníků, kteří jsou ve své profesi opravdovými odborníky. Naší prioritou je nabízet pouze kvalitní produkty, které splňují nejvyšší standardy a tedy i nároky zákazníků.

Největší pozornost klademe na objemová krmiva, kde jsme zakoupili sklízecí řezačku JAGUAR, která splňuje nejvyšší požadavky na práci. Zaměřujeme se na výrobu bobové senáže, přičemž jako konzervat používáme buď organické kyseliny (pokud je vláknina pod 25 % sušiny) nebo biologicko-chemické přípravky.

Dále vyrábíme travní  a jetelovou senáž a kukuřičnou siláž, kde používáme biologicko –chemické přípravky Labacsil.

PĚSTOVÁNÍ A PRODEJ ŘEPKY, OBILNIN A BRAMBOR | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

pěstování a prodej řepky, obilnin a brambor

Udržujeme vysokou kvalitu potravin, které jsou při pěstování ošetřeny výhradně tolerantními chemickými prostředky. Nedílnou součástí je i použití kvalitního hnojiva a osiva.

VÝROBA A PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

výroba a prodej zemědělských komodit

Součástí naší práce je i pěstování zemědělských produktů, které následně využíváme k chovu skotu nebo k prodejním účelům.

PRODEJ KAMENE A DRCENÉHO KAMENE Z POLÍ | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

prodej kamene a drceného kamene z polí

Mimo živočišnou a rostlinnou výrobu se věnujeme i prodeji kamene a drceného kamene z polí. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi vám poradíme.

Vlastní masna v Božejově

Jsme vlastníky masny, kde si můžete zakoupit výsekové maso (hovězí i vepřové) a vepřové půlky. Mimo jiné nabízíme k prodeji selata a rozkrmená prasata (váha cca 70 kg).

Pondělí ZAVŘENO
Úterý 8:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 8:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Pátek 12:00 – 16:00
hovězí i vepřové maso | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov
hovězí i vepřové maso | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

O nás

ZOD Božejov funguje od roku 1975 jako zemědělské družstvo s 1 369 hektary zemědělské půdy (1 050 hektarů zaujímá orná půda), na které je zaměstnáváno 43 pracovníků. Pěstují se zde převážně obiloviny, řepka, brambory a krmné plodiny. Ty jsou převážně určeny skotu (860 kusů) – z toho 330 dojnic.

Převodní křížení na plemeno holštýn bylo zahájeno nížinným černostrakatým skotem (rok 1990) a následně moderním typem amerického holštýna. Užitkovost se pohybuje kolem 10 781 000 litrů mléka.

Výživu dojnic pro nás zajišťuje firma SANO, která si nás vybrala jako referenční podnik. Jezdí k nám mnoho chovatelů z celé České republiky, aby získali informace a zkušenosti. V roce 2008 jsme se zúčastnili výstavy skotu v Košeticích, kde jsme v kategorii starších krav obsadili první místo.

Kontakt

Zemědělské obchodní družstvo Božejov se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina

Zemědělské obchodní družstvo Božejov 134, 394 61
Po – Pá: 7:00 – 16:00

© 2022 Všechna práva vyhrazena | Zemědělské obchodní družstvo Božejov | Pelhřimov

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo ZOD Božejov svolává na den  29.5.2024 (středa) do kulturního zařízení Městysu Božejov členskou schůzi.